Insolvenční zakon a jeho využití

účinost

Dne 1. ledna 2008 nabývá účinnosti nový zákon č. 82/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon, jehož cílem je napravit

zoufalou situaci v oblasti konkurzních řízení. S výtežkem věřitelů v průměru nepřesahujícím 20 % nominální hodnoty přihlášených pohledávek a

průměrnou délkou řízení delší než pět let se Česká republika řadí mezi nejméně efektivní v řešení úpadku v celé Evropě.