Insolvenční zakon a jeho využití

KONKURZ

K o n k u r z

Konkurs dle nového insolvenčního zákona je upraven v zásadně obdobné podobě, jakou známe z konkursního zákona. Jedná se v podstatě o tzv. likvidační cestu, kdy je zpeněžen majetek dlužníka (není vyloučeno ani zpeněžení podniku dlužníka) a výtěžek dle pravidel rozdělen mezi věřitele. V případě, že dlužníkem je fyzická osoba-nepodnikatel nebo roční obrat dlužníka nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá více než 50 zaměstnanců, může soud rozhodnout o tzv. nepatrném konkursu, který je zjednodušeně řečeno zkrácenou a zjednodušenou formou konkursu. Upozorňujeme také, že přes veškerou podobnost staré a nové regulace konkursu, nejsou stejné, a není proto dobré spoléhat na „staré znalosti“.