Insolvenční zakon a jeho využití

Jak na to ????

Návrh na povolení oddlužení může podat každý dlužník-nepodnikatel, který je v úpadku nebo v úpadku hrozícím a zároveň je schopen je schopen svým nezajištěným věřitelům splatit jednorázově (zpeněžením svého majetku) nebo ve splátkách (srážkami ze mzdy) alespoň 30 % jejich pohledávek . Návrh na povolení oddlužení musí podat dlužník spolu s insolvenčním návrhem nebo, podal-li insolvenční návrh věřitel, do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi. Návrh na oddlužení je nutné podat na předepsaném formuláři.