Insolvenční zakon a jeho využití

Insolvenční spřávce

Insolvenční správce je kvalifikovaná osoba ustanovená insolvenčním soudem do své funkce nejpozději v rozhodnutí o úpadku. V procesu oddlužení insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu (v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) nebo dohlíží na plnění splátkového kalendáře dlužníkem (v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře).